Bryggor och sjöbodar

Röda stugor och brygga vid en sjö

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn. Enstaka bryggor som skall betjäna en enstaka fastighet är däremot lovfria. Även lovfria bryggor ska dock överensstämma med bestämmelserna i en eventuell detaljplan.

För att få bygga en brygga krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna om inte strandskyddet är upphävt på den plats där man vill bygga den. Det är antingen till kommunen eller länsstyrelsen som man skall skicka sin ansökan. För att få dispens måste något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken vara uppfyllt. Bryggor brukar vanligtvis anses följa miljöbalkens särskilda skäl, men bryggan får inte heller ha en negativ påverkan på djur- och växtlivet eller på områden med stort rekreationsvärde. Läs mer om strandskydd på sidan Strandskydd.

Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om lov eller strandskyddsdispens.

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan
  • Förslag till kontrollplan (gäller enbart bygglovsansökan)
  • Sektionsritning (som redovisar höjd över vatten och anslutning mot land)
  • Situationsplan
  • Materialbeskrivning (kan anges i ansökan)
  • Teknisk beskrivning

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?