Mur och plank och staket

Rött staket med grön grind

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för murar och plank. Staket är alltid bygglovsbefriade.

I följande fall behöver du inte bygglov:

  • Staket och grindar i trä, smide eller genomskinliga material som är max 1,1 meter högt. Ett glest staket (spaljé) med minst 50 procent genomsiktlighet eller trådnätsstängsel får vara högre än 1,1 meter utan att du behöver söka bygglov.
  • Till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
  • Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
  • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om bygglov för murar och plank.

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan om bygglov
  • Situationsplan
  • Fasadritning (som visa hela muren/planket från sidan)
  • Sektionsritning
  • Material- och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan).
  • Förslag till kontrollplan

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?