Båtar, husbilar och husvagnar

Kvinna i solstol på gräsmatta framför en husbil

Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar (sammanlagt högst två enheter) som placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om det inte finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten så måste du alltså söka bygglov. Vid andra typer av byggnader såsom kolonistugor, semesterstugbyar, industri- eller kontorsbyggnader behöver du bygglov för att ställa upp fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar. Det gäller även på tomter med en- eller tvåbostadshus inom ett detaljplanerat område med utökad lovplikt och områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil ska göras minst 4,5 meter från tomtgräns. Den går att placera närmare om man har den berörda grannens medgivande. Det gäller dock inte där granntomten är mark och väg som är tillgänglig för allmänheten (allmän plats inom detaljplan). Då gäller alltid minst 4,5 meter.

En bygglovsbefriad uppställning ska vara av säsongskaraktär. Det innebär att de får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?