Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Gamla byggnader i Askersund

Byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse får inte förvanskas, de ska underhållas och eventuella ändringar av dessa skall ske varsamt. Dessa regler gäller generellt, alltså även för hus som inte är kulturmärkta. Ta därför alltid kontakt med kommunen innan du gör några åtgärder om du misstänker att ditt hus kan vara speciellt.

Det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse är byggnadsminnesförklaring. För byggnadsminnen finns stränga skyddsbestämmelser för vad man får och inte får göra med byggnader och miljöer. För att få göra ändringar i sådana byggnader krävs länsstyrelsens tillstånd.

En byggnad eller miljö som är skyddad i en detaljplan kan få beteckningen "q". Därför talar man ibland om "q-märkta" byggnader. Bestämmelserna kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar. Andra byggnader kan bli märkta med "k" i detaljplanen och det innebär att man ska vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Att äga och underhålla sådan bebyggelse kan i vissa fall vara dyrare än vanlig förvaltning och underhåll. Ägare av kulturhistoriskt intressanta hus kan därför i vissa fall få bidrag från länsstyrelsen för renovering och underhåll.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några fastställda kulturvärden för din fastighet eller ditt område. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?