Kaminer och eldstäder

Staplad ved bredvid en kamin

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin så måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden påbörjas. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt så kan du också behöva söka bygglov. Med ändring av eldstad och rökkanal menas sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt. Det innebär att du inte behöver göra en anmälan om du byter till en likvärdig eldstad (storlek och effekt) som ansluts till en befintlig rökkanal. Du behöver inte heller göra en anmälan vid glidgjutning av eller insättning av insatsrör i befintlig skorsten.

Se nedan vad du behöver skicka in vid anmälan om ny eller ändrad eldstad.

Tänk på

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin så måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden påbörjas. En sådan anmälan kostar cirka 3 700 kronor (2024).

Om du påbörjar utan startbesked kommer santionsavgift utdömmas. Sanktionsavgiften för 2024 ligger på 5 730 kronor.

 

Vad behöver jag skicka in?

  • Anmälan
  • Förslag till kontrollplan
  • Beskrivning av eldstad (verkningsgrad), typgodkännande
  • Planritning med skorsten inritad (bara vid ny skorsten)
  • Fasadritning eller foto med skorsten inritad (bara vid ny skorsten)

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?