Byggbodar

Röda byggbodar staplade på varandra

Byggbodar (arbetsbodar) kan både kräva bygglov och vara bygglovsbefriade. Det krävs bygglov om byggbodarna är varaktigt placerade. Det finns ingen klar definition vad som menas med varaktigt placerad, men i ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen kom man fram till att 22 byggbodar som skulle stå på byggplatsen i cirka 1,5 år krävde bygglov. Det är däremot inte klarlagt när det krävs bygglov för byggbodar som står på en plats kortare tid än 1,5 år. Man kan utgå från att det i vanliga fall (med inte alltför utdragen byggtid) inte krävs bygglov. Det är dock alltid bäst att kontakta kommunen om du är osäker.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?