Ansökan om stöd och hjälp

Dator i knä

När du får behov av stöd och hjälp från kommunen, oavsett din ålder, kan du kontakta individ- och familjeomsorgens reception som hjälper dig vidare till rätt handläggare. Där får du information om vilken hjälp du kan få samt hur du ansöker.

Ansökan bör vara skriftlig och underskriven av dig själv, god man eller någon med fullmakt att företräda dig i dessa frågor. En ansökan kan också vara muntlig.

När ansökan inkommit ska utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas utan dröjsmål.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Biståndshandläggare funktionsstöd

Telefon: 0583-812 99

Telefontid: måndag och torsdag 13.00 - 14.00 tisdag och fredag 08.00 - 09.00

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?