Integration

Händer med pusselbitar

I Askersund ska alla invånare ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det är viktigt att du som nyanländ får en god introduktion för att kunna integreras i samhället. Kommunens verksamheter arbetar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald.

Som nyanländ i Sverige får du stöd från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhälls- och arbetslivet.

Kontakt

Integrationssamordnare

Telefon: 0583-820 72

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Hjälpte informationen på den här sidan dig?