Stöd till anhöriga

Stöd till anhörig

Kommunen erbjuder stöd till dig som är anhörig och som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett skadligt bruk och beroende.

Anhörig kan vara en någon i familjen, en partner eller nära släkting. Det kan också vara nära vänner eller grannar. Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som anhörig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av:

  • råd och information
  • enskilda stödsamtal
  • anhörigcirklar/anhöriggrupper
  • föreläsningar

Du och den du vårdar kan också få insatser beviljade efter en behovsbedömning av biståndshandläggare. Det kan till exempel vara:

  • avlösning i hemmet
  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • hemtjänst
  • avlastningsplats/växelvård
  • trygghetslarm
  • korttidsvistelse/stödfamilj

Skadligt bruk och beroende kan drabba vem som helst. I Askersunds kommun erbjuder individ- och familjeomsorgens öppenvård råd och stöd, kartläggning, bedömning och därefter lämplig insats för dig. Läs mer i länk nedan.

Frågor om anhörigstöd?

Har du frågor om anhörigstöd kontaktar du kommunens växel för mer information om kontaktuppgifter. Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du direkt kontakta biståndshandläggare för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?