Hälso- och sjukvård

Äldre par på en bänk

Askersunds kommun och Region Örebro län har ett nära samarbete och har tillsammans ett ansvar för hälso- och sjukvården.

Askersunds kommun ansvarar för hälso- och sjukvård till dig som bor på särskilt boende och boende med särskilt service.

Kommunen ansvarar också för hemsjukvård till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen efter bedömning av läkare och/eller sjuksköterska. Beroende på ditt behov får du hjälp av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Kommunens arbetsterapeuter ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel till alla kommuninvånare oavsett ålder eller var du bor. Kontakt kan tas direkt med en arbetsterapeut.

Regionen ansvarar för sjukvård på vårdcentral och sjukhus.

Mer information om hälso- och sjukvården på underliggande sidor.

Har du synpunkter på socialförvaltningens verksamheter? Är du missnöjd? Berätta det för oss. Att få reda på dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Vi tar alla idéer, synpunkter och klagomål på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. ​

Kontakt

Rebecka Henrysson
Enhetschef, Hälso- och sjukvård för SÄBO och LSS

E-post: rebecka.henrysson@askersund.se

Telefon: 0583-812 90

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Bertil Boos väg 7

Jenny Andersson
Enhetschef, Hälso- och sjukvård för Hemsjukvård

E-post: jenny2.andersson@askersund.se

Telefon: 0583-820 36

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeldtsvägen 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?