Hjälpmedel

Äldre person i rullstol

Hjälpmedel kan underlätta i det dagliga livet på olika sätt och ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv.

Om du har svårighet att förflytta dig kan det vara svårt att klara aktiviteter i det dagliga livet. Hjälpmedel kan ibland underlätta vardagsaktiviteter och ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. För att få hjälpmedel utprovat måste först behovet utredas och bedömas av en förskrivare. Kontakta en arbetsterapeut i kommunen.

För dig som har svårighet att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som kan underlätta och öka förmågan att vara självständig och delaktig i samhället. Även för dessa hjälpmedel krävs det att en förskrivare utreder och bedömer behovet innan utprovning. Kontakta en arbetsterapeut i kommunen.

Utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut kostar 200 kronor per tillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan vilket innebär att du som mest betalar 400 kr per månad för utprovning av hjälpmedel.

Kommunens omvårdnadshjälpmedel lånas ut kostnadsfritt. Vissa av regionens personliga hjälpmedel får man betala en låne- eller abonnemangsavgift för.

Behöver du gånghjälpmedel som rollator eller gåbord kontaktar du en fysioterapeut på vårdcentralen.

Kontakt

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Rebecka Henrysson
Enhetschef, Hälso- och sjukvård för SÄBO och LSS

E-post: rebecka.henrysson@askersund.se

Telefon: 0583-812 90

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Bertil Boos väg 7

Hjälpte informationen på den här sidan dig?