Hjälp i hemmet

Manlig hemtjänstpersonal hemma hos äldre kvinna.

Alla insatser i eget boende syftar till att stärka och komplettera den enskildes förmåga - inte ta över den enskildes ansvar och uppgifter. Insatserna ska utföras med ett rehabiliterande eller
funktionsbevarande synsätt.

Hjälp i hemmet kan bestå av både personlig omvårdnad och service. Målet med hjälp i hemmet är att underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv och bo kvar i det egna boendet.

För att kunna bevilja hjälp i hemmet ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • den enskilde kan inte själv tillgodose sina behov
  • den enskilde kan inte få sina behov tillgodosedda på annat sätt
  • den enskilde tillförsäkras genom biståndet skälig levnadsnivå
  • den dagliga livsföringen underlättas och möjliggörs

Hemtjänst kan utföras dygnets alla timmar i form av punktinsatser. Det kan vara täta och återkommande behov. Vid bedömning av omfattande behov av hemtjänst ska hänsyn tas till
individens säkerhet och kommunens ekonomi och bistånd i form av särskilt boende övervägas.

På de underliggande sidorna finns information om olika slags stöd som kommunen kan erbjuda dig för att du ska kunna ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Alla insatser behöver behovsbedömas av en biståndshandläggare innan ett beslut kan ges.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?