Funktionsstöd

Cyklar för två

Att ha en funktionsnedsättning innebär att förmågan att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt är nedsatt. Funktionsnedsättningen kan vara av olika grad och påverka den enskildes liv olika mycket. Den kan vara medfödd eller uppstå senare i livet, till exempel genom en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningen kan variera över tid och kan vara hela livet eller tillfälligt.

Funktionsnedsättning kan innebära svårigheter som gör att den enskilde har behov av hjälp eller stöd i sin vardag. Det kan behövas olika anpassningar, hälpmedel eller andra stödinsatser. En person med funktionsnedsättning ska ges samma möjligheter i samhället som personer utan funktionsnedsättning.

Vill du veta mer?

Personer med funktionsnedsättning, vuxna, barn eller deras vårdnadshavare kan vända sig till barnavårdscentral, elevhälsa eller vårdcentral för att få råd och stöd. Det finns även olika stödgrupper att vända sig till.

För att få veta mer om vilka stödinsatser som kan vara aktuella för den enskilde kontaktas LSS-handläggare som ansvarar för respektive insats.

Kontakt

Ida Brint-Nielsen
Verksamhetschef

E-post: ida.brint-nielsen@askersund.se

Telefon: 0583-810 35

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Hjälpte informationen på den här sidan dig?