Psykisk ohälsa

Manshand lägger en pusselbit i ett pussel som föreställer ett huvud.

Om du eller någon i din närhet är i behov av vård på grund av psykisk ohälsa kontakta Askersunds vårdcentral, allmän psykiatrin i Hallsberg, BUP, jourmottagningen i Örebro eller ring vårdguiden på 1177. Mer information finns under rubriken - Akut hjälp och krisstöd.

Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp. Därifrån kan du vid behov komma vidare till specialistvård inom psykiatrin.

Här finns psykiatrisk specialistvård som vänder sig till dig som är vuxen och har svårare psykiska problem eller psykisk sjukdom.

BUP finns i Örebro där nyanmälningar tas emot. Mottagningen diagnostiserar och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år. BUP samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård.

Äldretelefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer i Föreningen Psykisk Hälsa. De har specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska prob lem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Äldretelefonen är öppen vardagar kl. 10.00 - 15.00.

1177 Vårdguiden har på sin hemsida en förteckning över föreningar som erbjuder information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Där finns föreningar för barn och ungdomar, för vuxna och för alla åldrar. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Information om kommunens verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning hittar du under fliken Funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa, eller genom att följa länken nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?