Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen

Skadligt bruk och beroende

Skadligt bruk och beroende kan drabba vem som helst. I Askersunds kommun erbjuder individ- och familjeomsorgens öppenvård råd och stöd, kartläggning, bedömning och därefter lämplig insats för dig.

Du kan komma till öppenvården om du har problem med

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Mediciner
 • Spel om pengar

Här nedan kan du som är över 18 år och vill veta mer om dina alkoholvanor och hur de påverkar dig och andra göra ett test, Alkoholprofilen.

Öppenvården arbetar för dig som upplever att du har problem med alkohol eller droger samt för dig som avslutat en behandlingshemsvistelse och behöver stöd i det nyktra livet.

Arbetssättet är kognitivt, vilket innebär att dina tankar, känslor och handlingar är i fokus. Behandlingsprogrammet innehåller bland annat följande:

 • Motivation till förändring
 • Beroendeutveckilngen
 • Hur alkohol/droger påverkar kroppen
 • Konsekvenstänkande - tanke/känsla/handling
 • Problemlösning
 • Social träning
 • Återfallsprevention

Behandlingstiden på SoL-Kraft är fem månader och bedrivs dagtid, fem dagar i veckan. En individuell behandlingsplan görs alltid efter dina behov. Du som avslutat en vistelse på behandlingshem får ditt stöd anpassat till var du befinner dig i behandlingen.

SoL-Krafts personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med alkohol- och drogproblematik samt psykisk ohälsa.

SoL-Kraft samarbetar med Beroendecentrum, Askersunds vårdcentral, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningens olika verksamheter.

Om du vill ha stöd av andra som befinner sig i samma situation som du kan du delta i en självhjälpsgrupp på SoL-Kraft. Gruppen träffas en kväll i veckan.

SoL-Kraft ger även hjälp till anhöriga.

Alkohol-, drogberoende och andra beroenden får negativa konsekvenser för anhöriga. Det kan vara en förälder, barn, sambo, arbetskollega eller någon annan som du bryr dig mycket om och som du ofta är orolig för. Du kanske lägger mycket av din energi på att försöka hjälpa personen med det skadliga bruket eller beroendet. Du känner att du själv fastnat i din egen utveckling för att din tid och ork används till att lösa missbrukarens problem. Då är du sannolikt medberoende.

Öppenvården erbjuder dig anhörigstöd i form av en utbildning som sker i grupp eller individuellt. Arbetssättet utgår från CRAFT, som är en evidensbaserad metod. Samtalen fokuserar på dig och lämnar den beroende utanför. Samtalen tar bland annat upp följande:

 • Medberoendebeteenden
 • Kommunikation
 • Maktlöshet
 • Skuldkänslor

Samtalen pågår i 6-8 veckor med lika många träffar.

Här nedan finns en länk till en webbsida, AHA Örebro län, Anhöriga Hjälper Anhöriga.

Barn och unga

Barn och unga och deras föräldrar kan - om de har frågor eller är oroliga för sitt bruk av alkohol eller droger kan läsa mer om beroendevård på Region Örebro läns hemsida.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om bland annat alkohol, droger, snusning, rökning, sex, hälsa och relationer.

Kontakt

Öppenvården, individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Telefon: 070-618 28 07

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?