Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgen

Kommunens service och stödinsatser samt förebyggande och främjande arbete för barn, ungdomar och deras familjer hittar du under rubrikerna Familjecentralen, Misstanke om barn som far illa, Stöd till barn och ungdom, Stöd till familjen, Ungdomscoach och Våld i nära relation.

Kontakt

Ann Magnusson
Enhetschef

E-post: ann.magnusson@askersund.se

Telefon: 0583-820 02

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Hjälpte informationen på den här sidan dig?