Dödsfall och begravning

Äldre par i park

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

När en person avlidit ska bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader från dödsfallet och därefter insändas till Skatteverket för registrering.

Nedan finns länkar till 1177 Region Örebro län, om sorg när någon dött och sorg hos barn och unga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?