Hjälpmedel

Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv.

Arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer tillsammans med dig vilka hjälpmedel du kan behöva. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagliga aktiviter i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Kontakta kommunens arbetsterapeuter om du eller en närstående behöver hjälpmedel. Om det gäller gånghjälpmedel såsom rollator eller gåbord ska du kontakta sjukgymnasten på vårdcentralen.

De flesta hjälpmedel kan lånas kostnadsfritt. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet återlämnas. Avgift för utprovning av hjälpmedel tas ut med 200 kr per utprovning. Avgiften ingår i maxtaxan vilket innebär att du som mest betalar 400 kr per månad för utprovning av hjälpmedel.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19