Björkängen

förskola

Välkommen till Björkängens förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Björkängens förskola består av fyra avdelningar, Kotten och Stubben för de yngre barnen och Kvisten och Lövet för de äldre. Vi har och har öppet 06.00-18.00

Vi är belägna på Närlunda och vår närmiljö ger möjlighet till olika skogsutflykter samt till bl.a väderkvarnsbacken, hembygdsgården och olika lekparker.

Våra lokaler är uppdelade på flera olika rum vilket ger oss pedagoger möjlighet att utifrån barnens intressen förändra lärmiljön. Detta möjliggör också att vi kan arbeta i mindre grupper för att kunna erbjuda en lugn miljö där alla barn ska få ta plats, bli sedda och få bästa möjliga förutsättningar till trygghet och lärande. Vår utemiljö är stor och indelad i mindre gårdar vilket ger goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen.

För oss på Björkängens förskola är lärmiljöer utifrån barnens intresse viktigt. Vi har en god struktur över dagen där barnen ges möjlighet att utforska och fördjupa sitt lärande.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Stubben 811 67, 072-228 12 57

Kotten 811 66, 072-230 78 29

Kvisten 811 68, 072-235 85 73

Lövet 811 69, 072-227 33 14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?