Familjecentralen

Far och son på skogspromenad

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn i åldrarna 0-18 år. Familjecentralen är ett samarbete mellan Askersunds kommun och Region Örebro län. Här finns både Barnavårdscentral (BVC), Barnmorskemottagning (BMM), öppna verksamheter och familjestöd under samma tak.

På Familjecentralen kan du delta i öppen verksamhet så som öppen förskola och babycafé. Du kan även delta i föräldrastödsgrupper. Föräldrar, barn och unga eller hela familjen kan få rådgivande och stödjande samtal.

På Familjecentralen arbetar personal från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Region Örebro län.

På Familjecentralen finns:

 • Öppna förskolan
 • Babycafé
 • Föräldragrupper
 • Råd och stöd samtal
 • Barnhälsovård
 • Barnmorskemottagning
 • Familjebehandling
 • Barngrupper
 • Ungdomscoach

Öppen verksamhet

Här kan du träffa andra föräldrar med barn för att umgås och ta en fika.

Du kommer och går när det passar dig och ditt barn i Familjecentralens lokaler.
Vi bjuder på kaffe eller te, sockerfri juice och smörgås.

Öppettider:

 • Måndagar klockan 09.00 – 12.00
 • Onsdagar klockan 13.30 – 16.30

Babycaféet är till för er med barn upp till cirka 12 månader. I samband med babycaféet finns det möjlighet att delta i babyrytmik och spädbarnsmassage.

På babycaféet kan ni träffa andra barn och föräldrar för att umgås och ta en fika.

Öppettider: Torsdagar klockan 10.00 - 12.00

Med jämna mellanrum bjuds personal från olika verksamheter in för att berätta om ämnen som är relevanta för föräldrar. Vi sambarbetar även tätt med bland annat barnbibliotekarie, folktandvården och Svenska kyrkan. Med jämna mellanrum deltar även BVC-sköterskor och barnmorskor.

Vi lär ut massage enligt IAIM:s metod.

Spädbarnsmassage görs i samband med babycafé, se flik ovan. Varje utbildning omfattar fyra tillfällen (cirka 30 minuter) och är kostnadsfri.

Nya grupper startar regelbundet. Är du intresserad av att delta? Håll utkik i brevlådan, alla nyblivna föräldrar bjuds in via brev.

Här kan du som är förälder med barn som är 3-12 år gå föräldrakurserna Familjeverkstan och ABC.

Syftet med grupperna är att träffa andra föräldrar, diskutera och få tips gällande föräldraskapets glädjeämnen och utmaningar. Exempel på teman för träffarna är: umgänge och lek, rutiner och förberedelser, uppmuntran och belöningar samt välja strider och sätta gränser.

Familjeverkstan består av sex träffar och ABC av fyra träffar. Båda utbildningarna är kostnadsfria och nya grupper startar regelbundet.

Anmäl intresse till Familjecentralen, se kontaktuppgifter nedan.

Barngrupper

Denna grupp är till för barn och unga som har en närstående med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Vi pratar om såväl känslor som hur ett missbruk uppstår. Syftet är bland annat att barnen ska se att de inte är ensamma och att de inte bär ansvar för den närståendes livssituation. Träffarna utgår från olika teman och innefattar övningar, lekar och samtal.

Verksamheten är kostnadsfri.

Dessa samtal kan även genomföras individuellt med barn och unga.

Denna grupp är till för barn och unga som har skilda föräldrar. Syftet är att barnen ska få träffa andra i liknande situation samt prata om hur livet ser ut och hur de känner sig. Träffarna utgår från olika teman och innefattar övningar, bilder, filmer och samtal.

Verksamheten är kostnadsfri.

Alla föräldrar och familjer har olika utmaningar. Om du har behov av att prata med någon om ditt barn eller tonåring, känner oro eller har frågor kring föräldrarollen kan du boka in samtal med en familjesstödjare. Samtalen sker under sekretess, ingenting registreras eller journalförs.

Verksamheten är kostnadsfri.

Kontakta Familjecentralen för tidsbokning.

Du kan ringa till råd och stödtelefonen för tidsbokning av rådgivning och stödsamtal men även om du bara vill bolla funderingar kring din familjesituation eller föräldrarollen.

Råd och stödtelefonen är tillgänglig under vardagar klockan 08.00 - 17.00.

Vid Familjecentralen arbetar en ungdomscoach. Mer information hittar du via länken nedan.

Kontakt

Besöksadressen till Familjecentralen är Bertil Boos väg 9, 696 31 ASKERSUND.

Telefonnummer: 0583-820 08.

E-postadress: familjecentralen@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?