Kristinagården

förskola

Välkommen till Kristinagårdens förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Kristinagårdens förskola består av tre avdelningar, på Igelkotten och Masken går de yngre barnen och de äldre på Kaninen. Vi är belägna centralt i Askersund utmed Drottning Kristinasväg vilket ger oss närhet till både kultur och natur. Våra lokaler är utformade på ett sätt där vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och där vi pedagoger ser alla barn som allas barn.

Kristinagårdens förskolebarn får uppleva naturen med alla sinnen. Vi förlägger vår verksamhet ute så mycket vi kan, allt som kan göras inne kan också göras ute. Undervisningen sker utifrån våra styrdokument och kommunens övergripande mål.

Öppettider

Klockan 06:00-17:00

Kontakt

Igelkotten 073-0667846, 0583-81230

Masken 072-2117267

Kaninen 073-0471426, 0583-81231

Hjälpte informationen på den här sidan dig?