Humlegården

Förskolan Humlegården i Askersund.

Välkommen till Humlegårdens förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Humlegårdens förskola består av 2 avdelningar och har öppet kl 06.00-18.00.

Vi är belägna i bostadsområdet Gustavslund i norra delen av Askersunds tätort.

Våra lokaler är utformade för att främja samarbete mellan avdelningarna med flera gemensamma utrymmen. Bland annat har vi gemensam hall, ateljé och en gemensam matsal där vi äter både frukost och mellanmål tillsammans och ibland även lunch. Vår gård är stor och ger stora möjligheter till såväl aktiv lek som lugna lekar med att utforska och experimentera i både lek och undervisning. Både inne- och utemiljön ger oss goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen.

Vår närmiljö ger möjlighet till utforskande lek och undervisning i skogen då den ligger strax intill.

För oss på Humlegården är det viktigt att barnen är trygga med och lär känna hela arbetslaget då trygghet är grunden för ett livslångt lärande. Därför lägger vi mycket arbete på att främja samarbete mellan avdelningarna. Vi ser fördelen med en liten förskola då det ger möjlighet att lära känna varje barn ordentligt.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Stora 813 18, 073-047 26 88

Lilla 813 17, 073-047 39 78

Hjälpte informationen på den här sidan dig?