Rönneshytta

Förskola

Välkommen till Rönneshytta förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Rönneshytta förskola består av tre avdelningar och har öppet mellan klockan 06.00-18.00

Vi är belägna i Rönneshytta som ligger norr om Askersund.

På vår förskola vill vi att barnen ska få upptäcka och förundras, miljöerna utformas efter barnens intressen och utveckling och lärande. Vi vill att vår miljö ska vara välkomnande för alla barn och deras familjer.

Våra utegårdar erbjuder och inspirerar till varierande lekar beroende var man vistas. Vår naturtomt lockar till lust att leka, utveckla sin motoriska förmåga och möjlighet att se samband i naturen.

I vår närmiljö, med gångavstånd, finns vår natursköna skog där vi undersöker och utforskar. Undervisningen i skogsmiljön stimulerar till lek, nyfikenhet och glädje.

För oss på Rönneshytta förskola är trygghet, gemenskap och lärmiljö viktigt.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Trädet 0583-813 39, 073-065 36 53

Igelkotten 072-201 89 71

Gräshoppan 073-065 35 53

Hjälpte informationen på den här sidan dig?