Lunnagården

Förskola

Välkommen till Lunnagårdens förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Lunnagårdens förskola ligger i samhället Hammar, ca tio kilometer söder om Askersund och vi är en del av Södra områdets förskolor. Vi samverkar med Hammars fritids morgon och kväll, och har öppethållande mellan kl. 5:30-17:30.
Förskolan består av 3 avdelningar, Repet, Stegen och Ormen.

Våra lokaler har vi utformat och möblerat efter barnens ålder och intresse för att främja barnens lärande och utveckling samt skapat rum där de kan få en lugn stund och möjlighet till avkoppling. Förskolan har en stor gård med klätterställning, en kulle, flera sandlådor, olika bärbuskar och fruktträd. Det ger oss goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lär-/lekmiljöer för barnen.

Vår närmiljö ger möjlighet till olika utflykter som till exempel lekpark och små skogsdungar.

För oss på Lunnagårdens förskola är det viktigt att barnen och vårdnadshavare känner sig trygga och trivs med hela arbetslaget då trygghet är grunden till det livslånga lärandet.

Öppettider

Klockan 05:30-17:30

Kontakt

Repet: 0583-820 23, 073-076 5147

Stegen: 0583-820 24, 072-201 4958

Ormen: 0583-820 11, 073-075 7651

Hjälpte informationen på den här sidan dig?