Dagsländan

dagsländan

Förskolans uppdrag

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I Utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnens utveckling till lärande. Undervisning kan både vara planerade aktiviteter och uppstå spontant, den ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen.

Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande, för barn är lek viktigt. Förskolan ska ge barnen förutsättningar för lek både inne och ute. Leken ska vara en central del av utbildningen.

Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.

Utbildningen ska alltid vila på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.

Varje barn ska få möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina behov, förutsättningar och intressen. Askersunds förskolor strävar efter att erbjuda en förskola som gör att framtiden är till för alla, en framtid fylld av möjligheter.

Samverkan med hemmet

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan. Vi strävar efter att ha en förtroendefull, öppen dialog med dig. Här utgör den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av ditt barn en viktig och central del.

Vi använder oss av Infomentor för att dokumentera och informera om förskolans verksamhet, vi använder dess blogg, mejl och nyhetsfunktion för att nå ut till er vårdnadshavare.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin, där du är en viktig part i samtalet därför får du innan samtalet frågor att besvara. Dessa svar utgör ett viktigt underlag för samtalet om ditt barn.

Dagsländan

Dagsländan är ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar lagar mat och städar. En förälder finns med i verksamheten varje dag.

Dagsländas inriktning är natur och miljö vilket visar sig på många olika sätt. Barnen är gärna utomhus, leker på gården, eller gör utflykter, ofta till skogen som finns nära. Föräldrarna har stort engagemang och varje familj arbetar några dagar i månaden med att laga näringsriktig och, i den utsträckning det är möjligt, ekologisk mat på förmiddagen och städar lokalerna på eftermiddagen. Alla föräldrar storstädar gemensamt lokalerna en gång per termin. Olika arbetsgrupper utför annat som behövs inom verksamheten till exempel skötsel av fastigheten. En gång i månaden har styrelsen möte tillsammans med rektor.

På Dagsländan finns 13 platser för barn i åldern 1-5 år och 3 utbildade förskollärare, varav en är rektor som även arbetar i barngruppen.

Öppettider

måndag - torsdag 6.30-17.00. Fredagar stänger vi klockan 16.15.

Kontakt

Rektor Pia Welander nås på dagslandan.askersund@hotmail.com

Styrelsen nås via dagslandan.styrelsen@hotmail.com

0769-363120, Både pedagoger och föräldrar svarar i telefonen.

Adress:
Föräldrakooperativet Dagsländan

Borgmästaregatan 16

696 31 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?