Snavlunda

Förskola

Välkommen till Snavlunda förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Snavlunda förskola består av 2st avdelningar och har öppet kl.06.00-18:00 och vi har ett nära samarbete med Snavlunda fritids då vi har gemensamma lokaler och personal.

Vi är belägna i Snavlunda.

Våra lokaler är åldersanpassade med inspirerande material som får fantasin att flöda och vår gård är indelad i olika 3 mindre gårdar som är åldersanpassade för att det ska finnas möjlighet till mycket fysisk aktivitet i olika svårhetsgrader, detta ger oss goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen.

Vår närmiljö ger möjlighet till härliga utflykter i skog och ängsmark.

För oss på Snavlunda förskola är trygghet, gemenskap, glädje och respekt för varandra viktigt.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Nyckelpigan 0583-813 28, 073-057 43 27

Humlan/Fritids 0583-813 27, 070-189 12 82

Hjälpte informationen på den här sidan dig?