Mosippan

Förskola

Välkommen till Mosippan förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Mosippans förskola består av fyra åldersindelade avdelningar och har öppet Kl.06.00-18.00

Mosippan ligger i Åsbro, som är ett litet naturskönt samhälle med närhet till skog, sjöar och natur, två mil norr om Askersund

Våra lokaler, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ämnesövergripande arbetssätt samt att det skapar goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen.

Vår närmiljö med skog, sjöar, affär, lekplatser, bibliotek ger möjlighet att hämta inspiration till skapande, lärande och kreativitet

För oss på Mosippans är den dagliga utevistelsen viktig. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor.
På Mosippan ser vi leken som grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Leken har en central plats i utbildningen. Vi ger alla barn möjlighet och utrymme att vara lekande. Vi ger varje barn tid, rum och ro att leka. Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss. Tillsammans gör vi Mosippan till en utforskande, stimulerande och likvärdig förskola.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Ekorren 0583-813 37, 073-022 97 63

Hasselmusen 0583-813 25, 073-023 30 02

Räven 0583-813 33, 073-022 57 25

Åsen 0583 813 32, 073- 065 37 90

Hjälpte informationen på den här sidan dig?