Snörmakaren

Förskola

Välkommen till Snörmakarens förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Snörmakarens förskola består av fyra avdelningar och har öppet 06:00-18.00

Vi är belägna centralt i Askersunds kommun.

I vår inomhusmiljö finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse. Det ger barnen möjlighet att utveckla sin lek och fantasi. På Snörmakarens förskola har vi en gemensam ateljé där barnens kreativitet får möjlighet att utvecklas och flöda.

Vår gård är uppdelade på tre stora gårdar där det finns stora grönområden med träd, bärbuskar. Gårdarna är fördelade med klätterställningar, gungor och rutschkanor, det ger oss goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen.

Vår närmiljö ger oss möjlighet till att besöka vårt stadsbibliotek, hembygdsgård och närhet till skog och natur.

Viktigt för oss på Snörmakarens förskola är att stödja barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och ge barnen möjlighet till att utforska sin omvärld med oss som medforskande pedagoger. Samverkan mellan vårdnadshavare, barn och förskolan är grunden för vårt arbete. Allas trivsel, en god stämning och allas lika värde är självklarheter för alla på förskolan.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Gul 811 58, 073-041 78 44

Rosa 811 56, 073-041 57 40

Blå 811 57, 070-285 81 26

Grön 812 08, 073-045 36 49

Hjälpte informationen på den här sidan dig?