Sågarvallen

Förskola

Välkommen till Sågarvallens förskola!

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Sågarvallens förskola består av tre avdelningar och har öppet 06:00-18:00. Vi är belägna i Åsbro.

Avdelningarna är uppdelade på två hus med varsin gård. De två 1-3 års avdelningarna finns i ett hus och 4-5 års avdelningen i ett hus, anpassade efter barnens åldrar. Vi har i flera år arbetat tematiskt med hållbar utveckling, odling och biologisk mångfald och har utvecklat vår gård utifrån dessa teman, det ger oss goda förutsättningar till inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen.

Vår närmiljö ger möjlighet till skogspromenader och naturen som lärmiljö.

För oss på Sågarvallens förskola är trygghet och trivsel viktigt.

Öppettider

Klockan 06:00-18:00

Kontakt

Myran 0583-813 22, 072- 216 38 11

Tuvan 072-213 94 66

Sågen 072-201 15 86

Hjälpte informationen på den här sidan dig?