Ansök eller säg upp plats i förskola eller på fritidshem

När du ansöker eller vill säga upp en plats ska det alltid ske skriftligt.

Ansökan om plats​

När du ansöker om plats ska du göra det skriftligt på en blankett som du hittar här på sidan under fliken "Blanketter". Anmälan till barnomsorg och omsorg på obekväm arbetstid görs på samma blankett.

Ansökan kan ske senast fyra månader innan behov av barnomsorg är aktuellt. Plats kan erhållas först när barnet fyllt 1 år.

Oavsett om du ansöker om plats till våra kommunala förskolor eller hos föräldrakoperativet Dagsländan ska ansökan sändas till kommunen då alla placeringar sköts av handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats ska ske på särskild blankett, även den hittar du under fliken "Blanketter". Under uppsägningstiden betalas avgift även om platsen inte utnyttjas.

Mer information får ni i riktlinjerna för barnomsorgen som ni hittar under fliken "Dokument".


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-08-08