Björkängens förskola

Björkängens förskola tillhör Närlundas rektorsområde i Askersund och består av fyra avdelningar. Vi är uppdelade i två enheter, Ängen och Björken.

Ängen är uppdelad på två avdelningar, Stubben och Kotten, och här tar vi emot barn mellan 1-3 år. Björken är också uppdelad i två avdelningar, Kvisten och Lövet, och här tar vi emot barn mellan 4-6 år.

Vår förskola ligger vid bostadsområdet Närlunda, omgiven av natur och villor. I närheten finns flera olika lekparker och utflyktsmål som Väderkvarnsbacken och Hembygdsgården. Vi har också en stor förskolegård som inspirerar till mycket lek och lärande. Förskolans innemiljö består av många olika rum och vi förändrar dessa utifrån barnens intressen och behov. Det finns bland annat ateljéer, snickarrum, möjlighet att dreja, samt rum för exempelvis rollek, bygg och konstruktion samt spel och pussel.

Vi eftersträvar en tydlig struktur där barnen ofta är i mindre grupper. Det skapar trygghet men också goda förutsättningar för oss pedagoger att följa barnens lärprocesser och ger dem även utmaningar utifrån deras intressen och behov.

Grunden för vårt arbete utgår från förskolans läroplan. En viktig del i utvecklingsarbetet är pedagogernas reflektionsgrupper. Där diskuteras vårt förhållningssätt, verksamhetens behov och de lärprocesser vi ser hos barnen. Utifrån dessa diskussioner planeras verksamheten så att den ska vara inspirerande, rolig och väcka en lust till att lära.

Björkängens avdelningar har ett Instagramkonto som ger föräldrar möjlighet att följa det som händer på förskolan. Vi har också utvecklingssamtal i början på varje termin, föräldramöten, sommarfest och naturligtvis firar vi traditioner som exempelvis Lucia. Vid några tillfällen har vi också haft arbetskvällar då vi pedagoger, föräldrar och barn träffas för att hjälpas åt att göra vår ute- och innemiljö lite mer spännande.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-02-11