Mosippan

I norra delen av Askersunds kommun i samhället Åsbro ligger Mosippan, som är den största av ortens två förskolor.

Mosippans förskola består av fyra avdelningar, Räven, Hasselmusen, Ekorren och Åsen. Räven, Hasselmusen och Ekorren är 1-4-årsavdelningar och Åsen är en 5-årsavdelning. Avdelningen Åsen finns i egna lokaler som ligger mellan Mosippan och Åsbro skola.

Arbetslaget på Mosippan består av både barnskötare, förskollärare och resurspersoner. Förskolans mat tillagas och kommer till oss från skolmåltidens kök i Åsbro. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan av måltidspersonal. Barnen på avdelningen Åsen äter samtliga måltider på skolan som ett led i överskolningen till förskoleklass.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Våra prioriterade mål som vi arbetar extra med är språk, teknik och matematik.

 Vi ser naturen som en viktig del av vår verksamhet och förskolan arbetar med en naturprofil. I naturen stimuleras barnens samarbetsförmåga, kommunikation och motorik. Där erbjuds rika möjligheter att använda fantasi och kreativitet, men även att visa hänsyn till varandra samt vår miljö och natur.

På förskolans gård finns bra utrymme för lek och aktiviteter. Mosippan ligger vid Åsbro skola, i närheten av bibliotek och nära skog och strövområden.

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten, men också genom föräldramöten och utvecklingssamtal. Barnens utveckling dokumenteras med hjälp av ett dokumentationsmaterial med tydlig koppling till Läroplanen för förskolan 98 rev/2010.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-02-11