Ensamkommande barn och unga

Barn med kikare

Askersunds kommun deltar årligen i en kommundialog med Länsstyrelsen om mottagande av asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige, utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Efter kommundialog med Länsstyrelsen tecknas en överenskommelse om mottagningssamtal. I dagsläget och under 2020-2021 har inga ensamkommande barn kommit, eller planeras komma till Askersund.

Som asylsökande flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked - en väntetid fylld av oro för framtiden. De flesta av barnen har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet. Ungdomarnas framtid i Sverige utreds av Migrationsverket, om barnen ska få uppehållstillstånd eller inte. I vissa fall har barnen uppehållstillstånd innan ankomst till Sverige.

Socialtjänsten arbetar med att utreda och följa upp barnens behov utifrån principen om barnets bästa. Barnen placeras av socialtjänsten i ett hem för vård och boende eller i ett familjehem. Målet för verksamheten är att barnen ska bli självständiga, självförsörjande och trygga vuxna. Socialtjänsten säkerställer att det finns ett tryggt boende med rätt stöd.

Askersunds kommun deltar fortsatt i den kommundialog om mottagande som Länsstyrelsen sammankallar till en gång per år.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?