Psykisk funktionsnedsättning

Konst vid Sjöängen

Kommunens socialpsykiatri

Om du har svårt att få din vardag att fungera på ett bra sätt kan du vända dig till kommunens socialpsykiatri, som ansvarar för att ge ett individuellt anpassat stöd till dig med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Insatserna utformas efter bedömning av biståndshandläggare. De insatser som du kan beviljas är till exempel boendestöd, kontaktperson eller sysselsättning i form av dagverksamhet.

Socialpsykiatrins dagverksamhet Svalan

Svalan är en mötesplats och en plats för sysselsättning riktad till dig med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten utgår från dina styrkor och stödjer dig i att våga ta nya steg i det du vill utveckla.

I Svalans dagliga verksamhet deltar du i olika aktiviteter som till exempel att måla, sy, baka och laga mat. Det finns också en verkstad där det arbetas med trä och renoveringar av möbler. En viktig del i verksamheten är att kunna erbjuda social gemenskap. Det sker till exempel genom gemensamma måltider, spela spel och ibland görs utflykter.

Svalan

Öppettider: tisdag, torsdag och fredag kl. 08.00 - 15.00, onsdagar kl. 08.00 - 12.00.

Socialpsykiatrins boendestöd

I kommunen finns ett boendestöd för dig med behov av stöd och hjälp varje dag. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och i samhället.

Boendestödjaren stödjer dig i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, dig som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja dig i dina kontakter med myndigheter.

Kontakt

Om du är i behov av hjälp från socialpsykiatrin kontaktar du biståndshandläggare på telefontid: måndagar och torsdagar klockan 13.00 - 14.00, tisdagar och fredagar klockan 08.00 - 09.00.

Telefonnummer: 0583 -812 99

Besöksadress: Lilla Bergsgatan 10 A, Askersund

E-postadress: ifo@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?