Posom - krisstöd

Personer i grupp med händer som gestikulerar i fokus.

Information om Posom

Vid en större olycka eller kris kan stödgruppen Posom kallas in. Posom står för "psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer".

Posomgruppen är en extra resurs vid större olycka eller kris då den ordinarie organisationen inte räcker till. Posomgruppen ger socialt och psykiskt stöd till drabbade eller deras närstående, tar hand om de personer som inte behöver sjukvård.

Posom består av en ledningsgrupp och en stödgrupp. Målet för Posoms insatser är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

Behov av insats av Posom aktualiseras av räddningsledare eller polis. Posom kan startas upp efter beslut av socialchef, kommunens krisledningsgrupp eller kommundirektör. Du som privatperson kan inte aktivera Posom.

Ledningsgruppens uppgifter är att snabbt organisera och leda ett psykiskt och socialt omhändertagande av fysiskt oskadade personer som drabbats av en större olycka eller kris. Ledningsgruppen består av representanter från kommunens socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning samt från kyrka, primärvård, polis och räddningstjänst. Socialförvaltningen har samordningsansvaret i gruppen.

Stödgruppen består av personer från olika verksamheter inom kommunen, kyrkan och primärvården.

Stödgruppens uppgift är att ge stöd till drabbade genom:

  • Socialt stöd, att trösta och att lyssna.
  • Hjälpa till med mat eller praktisk vägledning.
  • Efter det akuta stödet hjälpa människor vidare till andra resurser i samhället för stöd och hjälp på längre sikt.

Kontakt

Therése Johansson
Förvaltningschef

E-post: therese.johansson2­@askersund.se

Telefon: 0583-810 99

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?