Hjärtstartare

Hjärtstartare

Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp. I nuläget överlever bara cirka 500 av dem. Med hjälp av en hjärtstartare går det snabbt att få igång hjärtat igen och det är därför viktigt att hjärtstartare finns utplacerade runt om i samhället och att det blir känt var de finns.

Hjärtstopp och hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar andas. Inom några minuter avlider personen om hen inte får hjälp.

Om någon plötsligt faller ihop är det viktigt att så snabbt som möjligt få igång personens hjärtrytm igen, i väntan på ambulans. Det kan ske med hjälp av hjärt- lungräddning, HLR, i kombination med hjärtstartaren.

En hjärtstartare är en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

De hjärtstartare, även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator (AED), som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika momenten som ska ske. En del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt.

Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har i stort sett samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Defibrillatorn är så enkel att använda att vem som helst kan rädda liv. Tiden från det att hjärtat stannar till att en hjärtstartare kan börja användas är den viktigast överlevnadsfaktorn. Det är därför viktigt att det finns hjärtstartare nära till hands och att många vet var de finns.

Vid arrangemang där mycket folk samlas på ett ställe är säkerheten en faktor som ska vara högt prioriterad. Att överväga att ha en hjärtstartare på plats visar att du som arrangör är mån om dina besökare genom att vara förberedd för att kunna hantera plötsligt och oväntat hjärtstopp, en av Sveriges vanligaste dödsorsaker.

Föreningar i Askersunds kommun har möjlighet att låna en hjärtstartare vid evenemang, se faktarutan nedan.

I Askersunds kommun finns hjärtstartare på flera företag och i kommunala lokaler. Via Svenska hjärtstartarregistrets webbplats kan du söka på var i Askersund det finns hjärtstartare placerade.

Hjärtstartare

Föreningar i Askersunds kommun som vill låna en hjärtstartare vid evenemang kontaktar bokningsservice på telefon 0583-810 71.

Registrera er hjärtstartare

Om ni har en hjärtstartare på ert företag som inte finns med i registret kan ni registrera den på Hjärtstartarregistrets webbplats så att så många som möjligt får kännedom om den.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?