Trygghetslarm

Hemtjänstpersonal med trygghetslarm.

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara ett bra hjälpmedel. Larmet gör det möjligt att snabbt få kontakt med personal i nödsituationer, till exempel vid fall eller akut sjukdom.

Trygghetslarm beviljas endast om den enskilde har förmågan att förstå larmets funktion och innebörden av att larma.

Larmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en knapptryckning. När larmet används går en signal till trygghetscentral som ringer ut larmet till personal i hemtjänsten som hanterar det inkomna larmet.

När du får ett trygghetslarm beviljat installeras även ett lås på ytterdörren. Låset gör ingen åverkan på dörren och syns inte utifrån. Detta lås gör att hemtjänstpersonalen kan öppna och låsa dörren utan att använda vanlig nyckel. Hanteringen sker via arbetstelefoner. I samband med installationen ska du lämna en nyckel till bostaden som är till för att användas om låssystemet inte fungerar av någon anledning. Du får en kvittens att nyckel lämnats och nyckeln förvaras i ett nyckelskåp i hemtjänstlokalen. Låset installeras av en utsedd lås- och larmansvarig personal i hemtjänsten.

När larmet inte längre används ska det återlämnas till hemtjänsten.

Du betalar en avgift per månad. Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp. Du kan läsa mer om avgifter i länken till Taxe- och avgiftsnämnden.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?