Psykisk ohälsa

Är du eller någon i din närhet i behov av vård på grund av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

Vårdcentralen Askersund

Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp. Därifrån kan man sedan komma vidare till specialistvård inom psykiatrin om man behöver.

Allmänpsykiatrin i Hallsberg

Här finns psykiatrisk specialistvård som vänder sig till dig som är vuxen och har svårare psykiska problem eller psykisk sjukdom.

Psykiatri för barn och unga vuxna - BUP

BUP finns i Örebro där nyanmälningar tas emot. Mottagningen diagnostiserar och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år. BUP samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård.

Jourmottagningen i Örebro

Under kvällar, nätter och helger kan barn, unga och vuxna vända sig till den psykiatriska jourmottagningen i Örebro.

Nationella Hjälplinjen 020-22 00 60

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Vi erbjuder ett första stödsamtal men ingen behandling eller upprepad kontakt. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på din telefonräkning. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen är öppen alla dagar kl 13.00-22.00.​

Äldretelefonen 020-22 22 33

Äldretelefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer i Föreningen Psykisk Hälsa. De har specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa.​ Äldretelefonen är öppen vardagar kl 10.00-15.00.

Patient - och närståendeföreningar

​1177 Vårdguiden har på sin hemsida en förteckning över föreningar som erbjuder information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Där finns föreningar för barn och ungdomar, för vuxna och för alla åldrar. Man behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Kommunens verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning

​Information om kommunens verksamheter för personer med psykisk funktions-nedsättning finns i länken här till höger.​

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19