Trygghetslarm

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet.

Hur fungerar ett trygghetslarm?​

Trygghetslarmet är ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet, till exempel om man ramlar eller blir akut sjuk. Larmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en knapptryckning och går till larmcentralen Tunstall. Trygghetslarmet beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen och ansöks hos biståndshandläggare.

Vem installerar trygghetslarmet?

Det är omvårdnadspersonalen som installerar larmet hos dig. När ett larm inte längre används ska det återlämnas till omvårdnadspersonalen. ​

Vad kostar ett trygghetslarm?​

Du betalar en avgift per månad. Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp. Du kan läsa mer om avgifter i länken till Taxe- och avgiftsnämnden här till höger.

Så här ansöker du om trygghetslarm​

Du kan antingen kontakta någon av handläggarna eller skicka in en ansökan.

Är du 75 år eller äldre kan du ansöka med en blankett för förenklad biståndsbedömning. Det gäller endast om du har behov av trygghetslarm, matdistribution, städning, inköp och tvätt.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-09-26