Ungdomscoach

Flicka vid vatten

Kommunens ungdomscoach arbetar relationsskapande och trygghetsskapande gentemot ungdomar, genom förebyggande och uppsökande arbeta på exempelvis skolor, fritidsgårdar och ute på stan. Ungdomscoachen är en del av socialtjänsten, har sekretess men anmälningsskyldighet vid oro.

Vad kan du få hjälp med?

Målet är att finnas tillgängliga för ungdomar och att vistas i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och helger. Det kommer erbjudas råd och stöd till de ungdomar som vill och behöver.

Ungdomscoachen kommer kontakta föräldrar vid oro. Målet är att tidigt uppmärksamma och engagera föräldrar. Stöd till föräldrar erbjuds också, via ungdomscoach eller Familjecentralen.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-09-07