Bouppteckning

Skatteverkets blankett för bouppteckning.

När någon avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att gå igenom den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder samt göra en skriftlig sammanställning.

Bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet och skickas in till Skatteverket för registrering.

Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får ni all hjälp där. Gör ni bouppteckningen själva kan ni behöva läsa Skatteverkets information.

Bouppteckning kan ersättas med dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas med så kallad dödsboanmälan, se menyn till vänster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?