Dödsboanmälan

Eka

När någon avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras i stället för en bouppteckning. Kontakt tas då med en handläggare för dödsboanmälan på socialförvaltningen.

Dödsboanmälan är kostnadsfri och ska göras inom två månader från dödsfallet. Handläggaren gör en utredning och skickar därefter dödsboanmälan till Skatteverket.

Förutsättningarna för att göra en dödsboanmälan är att det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte täcker annat än kostnader i samband med dödsfallet. Socialnämnden besiktigar den dödes tillhörigheter genom hembesök. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Dödsboanmälan kan inte göras

  • om den avlidne inte var skriven i Askersunds kommun.
  • om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.
  • om hemmet redan är avyttrat.
  • om någon av dödsbodelägarna begär att bouppteckning ska göras.
  • ​om värderingsfrågorna är komplicerade eller om det krävs omfattande efterforskning kring den avlidnes tillgångar.

Viktigt att tänka på

  • de tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • betala inga fakturor efter dödsdagen, begär anstånd hos fordringsägarna.
  • säg upp hyreskontrakt och elavtal.
  • säg upp autogiro hos banken. ​

Begravningskostnader

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansökan om ekonomiskt bistånd till en enkel begravning och gravsten.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?