Begravning

Svartklädda personer på begravning med rosor i sina händer.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skatten. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin. Lokalen kan vara ett kapell eller en offentlig samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrkan.

Borgerlig begravning

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som ska förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. De flesta begravningsbyråer kan hjälpa till med de praktiska arrangemangen och uppgifter om borgerliga begravningsförrättare.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten, bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska aktivt hålla sig informerad om begravningsfrågor, ha kunskap och förståelse för olika religioner och begravningsseder samt finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Solveig Samuelsson är begravningsombud och nås på telefonnummer: 070-533 71 36.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?