Brottsförebyggande arbete

Krossad fönsterruta med röd fönsterkarm.

BRÅ -Brottsförebyggande rådet 

Askersunds lokala brottsförebyggande råd har sammanträde varje kvartal. Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande. Bland övriga deltagare finns bland andra kommundirektör, krisberedskapssamordnare, polis samt representant från näringslivet.

EST – Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet - EST - är ett arbetssätt och samarbete där olika aktörer rapporterar in händelser för att kunna planera och genomföra åtgärder där det behövs. 

Syftet med EST är att genom strukturerad samverkan effektivisera det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Målet är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser innan - eller när - problem uppstår. 

Kontakt

Johan Axén
Krisberedskapssamordnare

E-post: johan.axen@askersund.se

Telefon: 0583-813 31

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?