Risk och sårbarhet

Träklossar med bokstäver på bildar ordet risk.

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra​ företagets förmåga att förebygga, motstå, hantera kriser och extraordinära händelser.​ 

Att göra en RSA bidrar till:​ 

  • Beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,​
  • Underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda,​
  • Underlag för samhällsplanering​.

Kontakt

Johan Axén
Krisberedskapssamordnare

E-post: johan.axen@askersund.se

Telefon: 0583-813 31

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?