Farlig verksamhet

Gul varningstriangel med utropstecken inuti.

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 1970-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Två grupper av Sevesoverksamheter

Sevesoverksamheter delas in i två grupper med lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. I Askersunds kommun finns två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen:

  • Zinkgruvan Mining AB -  omfattas av Sevesolagstiftningen inom den högre kravnivån. 
  • Ahlström-Munksjö Aspa Bruk AB - omfattas av Sevesolagstiftningen inom den lägre kravnivån. 

Beskrivning av riskerna med verksamheterna och information om hur allmänheten ska agera vid en allvarlig kemikalieolycka finns på Nerikes Brandkårs hemsida.

Kontakt

Johan Axén
Krisberedskapssamordnare

E-post: johan.axen@askersund.se

Telefon: 0583-813 31

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?