Brottsförebyggande

Många av de brott som sker går att förebygga.

För att vi ska lyckasförebygga brott krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av representanter från kommunen, polisen och näringlivet. BRÅ arbetar för att Askersunds kommun ska vara en trygg och säker kommun att vistas i. Saker som BRÅ arbetar med kan exempelvis vara bättre planerad gatubelysning eller nattvandring på stan.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-07-19