Farlig verksamhet

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen.

Sevesoverksamheter delas in i två grupper med lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. I Askersunds kommun finns det två verksamheter:

Zinkgruvan Mining AB -  omfattas av Sevesolagstiftningen inom den högre kravnivån.

Ahlström-Munksjö Aspa Bruk AB - omfattas av Sevesolagstiftningen inom den lägre kravnivån.

Beskrivning av riskerna med verksamheterna och information om hur allmänheten ska agera vid en allvarlig kemikalieolycka finns på Nerikes brandkårs hemsida. Se länkar i spalten till höger på denna sida.

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-05-26