Färdtjänst

Färdtjänstbil från Region Örebro län på parkeringsplats i Askersund.

Har du har svårt att förflytta dig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

För att beviljas färdtjänst ska du ha en nedsättning som varar i minst tre månader.

Ansök om färdtjänsttillstånd

För att resa med färdtjänst behövs ett färdtjänsttillstånd. I Örebro län är det Region Örebro län som hanterar ansökningar och beslutar om tillstånd. Information om vad som gäller för att få färdtjänst finns på 1177, Vårdguiden, där också ansökan kan göras via e-tjänst eller på blankett som kan skrivas ut.

Kontakt

Länstrafikens kundservice nås via flera kanaler

Telefon: 0771-55 30 00 (knappval 2)

E-post: fardtjanstenheten@regionorebrolan.se

Sociala medier: Sök efter Länstrafiken Örebro på Facebook, Twitter eller Instagram.

Öppettider: Måndag - fredag klockan 10.00-12.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?