Ledsagning

Två äldre personer håller varandras händer.

Den som har tillstånd till färdtjänst i Örebro län har rätt att medta en person utan kostnad, en så kallad ledsagare. Utöver detta kan vanligtvis också en medresenär medtas, vilken betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Region Örebro läns Sjukreseenhet.

Telefon: 020-31 43 22

E-post: sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Öppettider: Måndag - fredag klockan 10.00-12.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?